Nếu mặt cầu đi qua bốn điểm M(2;2;2), N(4;0;2), P(4;2;0) và Q(4;2;2) thì tâm I của (S) có toạ

Câu hỏi:

Nếu mặt cầu đi qua bốn điểm M(2;2;2), N(4;0;2), P(4;2;0) và Q(4;2;2) thì tâm I của (S) có toạ độ là:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
Gọi phương trình mặt cầu (S) : x2+y2+z22ax2by2cz+d=0, a2+b2+c2d>0.
Do M2;2;2S4a4b4c+d=12 (1)
N4;0;2S8a4c+d=20 (2)
P4;2;0S8a4b+d=20 (3)
Q4;2;2S8a4b4c+d=24 (4)
Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta có a=1, b=2, c=1, d=8, suy ra mặt cầu (S) có tâm I(1;2;1).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Nếu mặt cầu đi qua bốn điểm M(2;2;2), N(4;0;2), P(4;2;0) và Q(4;2;2) thì tâm I của (S) có toạ

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu mặt cầu đi qua bốn điểm M(2;2;2), N(4;0;2), P(4;2;0) và Q(4;2;2) thì tâm I của (S) có toạ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button