Nếu in một ảnh ở độ phân giải 300 dpi thì thu được ảnh in có kích thước 10 – 10 inch. Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn hay thấp hơn 300 dpi?

Câu hỏi:

Nếu in một ảnh ở độ phân giải 300 dpi thì thu được ảnh in có kích thước 10 – 10 inch. Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn hay thấp hơn 300 dpi?

Xem lời giải


Trả lời:


Để in một ảnh có kích thước 5 x 5 inch, cần in ảnh ở độ phân giải dpi cao hơn 300 dpi

Bạn đang xem: Nếu in một ảnh ở độ phân giải 300 dpi thì thu được ảnh in có kích thước 10 – 10 inch. Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn hay thấp hơn 300 dpi?

Ta  tính:

Kích thước ảnh (inch) = 5 x 5 = 25 inch (với ảnh có kích thước 5 x 5 inch).

Độ phân giải dpi = 300 dpi (đã cho trong đề bài).

Sử dụng công thức Độ phân giải dpi = Số điểm ảnh / Kích thước ảnh (inch) để tính số điểm ảnh cần thiết để in ảnh có kích thước 25 inch với độ phân giải 300 dpi:

300 dpi = Số điểm ảnh / 25

Sau khi giải phương trình trên, ta sẽ có:

Số điểm ảnh = 300 dpi x 25 inch = 7500 điểm ảnh

Vậy để in một ảnh có kích thước 5 x 5 inch với độ phân giải tương đương với ảnh in kích thước 10 x 10 inch ở độ phân giải 300 dpi, cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn 300 dpi, chẳng hạn 600 dpi, để đảm bảo chất lượng hình ảnh in được tốt hơn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu in một ảnh ở độ phân giải 300 dpi thì thu được ảnh in có kích thước 10 – 10 inch. Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn hay thấp hơn 300 dpi? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button