Nếu gặp vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có quan hệ là A. cùng tần số và lệch pha π/4. B. cùng tần số và lệch pha π /2. C. cùng tần số và ngược pha. D. cùng tần số và cùng pha

Câu hỏi:

Nếu gặp vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có quan hệ là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nếu gặp vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có quan hệ là A. cùng tần số và lệch pha π/4. B. cùng tần số và lệch pha π /2. C. cùng tần số và ngược pha. D. cùng tần số và cùng pha


Đáp án đúng: C

Nếu gặp vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có quan hệ là cùng tần số và ngược pha.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu gặp vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có quan hệ là A. cùng tần số và lệch pha π/4. B. cùng tần số và lệch pha π /2. C. cùng tần số và ngược pha. D. cùng tần số và cùng pha của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button