Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây tròn tăng 2 lần và diện tích vòng dây tăng 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây A. tăng 8 lần B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.

Câu hỏi:

Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây tròn tăng 2 lần và diện tích vòng dây tăng 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây tròn tăng 2 lần và diện tích vòng dây tăng 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây A. tăng 8 lần B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.


▪ Diện tích S = πR2 → Khi S tăng 4 lần thì R tăng 2.

▪ Áp dụng: B = 2π.10-7.IR ð B2B1 = I2I1.R1R2 = 2I1I1R12R1 = 1 ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu cường độ dòng điện trong vòng dây tròn tăng 2 lần và diện tích vòng dây tăng 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây A. tăng 8 lần B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button