Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên A. 4 lần. B. 216 lần. C. 16 lần. D. 64 lần.

Câu hỏi:

Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên A. 4 lần. B. 216 lần. C. 16 lần. D. 64 lần.

Chọn D

Gọi (a,,,b,,,c) là 3 kích thước của khối hộp chữ nhật ban đầu và có thể tích là ({V_1}), ({V_2}) là thể tích sau khi đều tăng các kích thước lên 4 lần. Ta có ({V_2} = 4a.4b.4c = 64abc = 64{V_1}).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu các kích thước của một khối hộp chữ nhật đều tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng lên A. 4 lần. B. 216 lần. C. 16 lần. D. 64 lần. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button