Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song

Câu hỏi:

Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song song với nhau trong mỗi hình dưới đây:

Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song


Hình a: AB và CD là hai đường thẳng không song song với nhau.

Hình b: EG và HI là hai đường thẳng song song với nhau.

Hình c: MN và PQ là hai đường thẳng không song song với nhau.

Hình d: ST và XY là hai đường thẳng song song với nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button