Nếu ảnh có hình một chiếc đĩa hình tròn, em dùng công cụ nào để chọn chiếc đĩa đó? Phím tắt chọn công cụ đó là gì?

Câu hỏi:

Nếu ảnh có hình một chiếc đĩa hình tròn, em dùng công cụ nào để chọn chiếc đĩa đó? Phím tắt chọn công cụ đó là gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Nếu ảnh có hình một chiếc đĩa hình tròn, em dùng công cụ nào để chọn chiếc đĩa đó? Phím tắt chọn công cụ đó là gì?


Trong phần mềm GIMP, để chọn một hình tròn, bạn có thể sử dụng công cụ “Elliptical Select Tool” (Công cụ lựa chọn hình ellip) để tạo một vùng chọn hình tròn. Phím tắt để chọn công cụ này là “E”.

Sau khi chọn công cụ “Elliptical Select Tool”, bạn có thể sử dụng chuột để vẽ một hình ellip trên ảnh của bạn. Bạn cũng có thể giữ phím “Shift” trên bàn phím để tạo một hình tròn chính xác. Khi đã có vùng chọn hình tròn, bạn có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa như cắt, sao chép, dán, hay thay đổi màu sắc trên vùng chọn đó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Nếu ảnh có hình một chiếc đĩa hình tròn, em dùng công cụ nào để chọn chiếc đĩa đó? Phím tắt chọn công cụ đó là gì? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button