Muốn gõ chữ hoa, em sử dụng phím nào sau đây? A. Tab B. Shift C. Ctrl D. Alt

Câu hỏi:

Muốn gõ chữ hoa, em sử dụng phím nào sau đây?

A. Tab

Bạn đang xem: Muốn gõ chữ hoa, em sử dụng phím nào sau đây? A. Tab B. Shift C. Ctrl D. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. Alt

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Đáp án đúng là: B. Để gõ chữ hoa ta giữ phím Shift

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Muốn gõ chữ hoa, em sử dụng phím nào sau đây? A. Tab B. Shift C. Ctrl D. Alt của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button