Một vật dao động theo phương trình x =4 căn 2 cos (5 pi t- 3pi/4) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 0,1s đến t2 = 6s là:

Câu hỏi:

Một vật dao động theo phương trình x=42cos5πt3π4cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 0,1s đến t2 = 6s là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Chu kì dao động: T=2πω=0,4s

Tại t = 0,1 s vật qua vị trí có x = 4 theo chiều dương.

Khoảng thời gian vật dao động là: Δt=t2t1=14,75T=5,9s

Trong 14,5T vật đi được quãng đường 14.4A + 2A = 58A

Quãng đường vật đi đươc trong 0,25T còn lại: 2A122

Tổng quãng đương đi được là:

s=58A+2122A=331,4cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động theo phương trình x =4 căn 2 cos (5 pi t- 3pi/4) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 0,1s đến t2 = 6s là: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button