Một vật dao động điều hòa với tần số góc w= 10 căn 5 rad/s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = 2 cm và có vận tốc -20 căn 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = 2 cm và có vận tốc 2015cm/s. Phương trình dao động của vật là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2 cm và có vận tốc 2015cm/s

A=x2+vω2=4cm

Tại thời điểm t = 0  vật có li độ x = 2 cm và đi theo chiều âm φ=π3

Phương trình dao động của vật là: x=4cos105t+π3cm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động điều hòa với tần số góc w= 10 căn 5 rad/s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = 2 cm và có vận tốc -20 căn 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button