Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ -2 căn 2 và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ cm/s. Phương tr

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ

22

 và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ

2π2

 cm/s. Phương trình dao động của vật là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ -2 căn 2 và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ cm/s. Phương tr của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button