Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =A cos( 2pit/T + meta). Khoảng thời gian kể từ lúc vật đi qua vị trí có tọa độ theo chiều dương đến lúc vật đạt vận tốc cực đại lần đầu tiên là

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình

x=Acos2πTt+φ.

Khoảng thời gian kể từ lúc vật đi qua vị trí có tọa độ

A2

 theo chiều dương đến lúc vật đạt vận tốc cực đại lần đầu tiên là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =A cos( 2pit/T + meta). Khoảng thời gian kể từ lúc vật đi qua vị trí có tọa độ theo chiều dương đến lúc vật đạt vận tốc cực đại lần đầu tiên là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button