Một vật dao động điều hòa có vecto vận tốc đổi chiều khi A. độ lớn gia tốc cực tiểu. B. vật qua vị trí cân bằng. C. lực hồi phục triệt tiêu. D. độ lớn li độ cực đại.

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hòa có vecto vận tốc đổi chiều khi

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa có vecto vận tốc đổi chiều khi A. độ lớn gia tốc cực tiểu. B. vật qua vị trí cân bằng. C. lực hồi phục triệt tiêu. D. độ lớn li độ cực đại.


Đáp án đúng: D

Một vật dao động điều hòa có vecto vận tốc đổi chiều khi độ lớn li độ cực đại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động điều hòa có vecto vận tốc đổi chiều khi A. độ lớn gia tốc cực tiểu. B. vật qua vị trí cân bằng. C. lực hồi phục triệt tiêu. D. độ lớn li độ cực đại. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button