Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 1s. Lúc t = 2,5s, vật nặng đi qua vị trí có li độ là x = 5 căn 2 cm với vận tốc là v = 10π

Câu hỏi:

Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 1s. Lúc t = 2,5s, vật nặng đi qua vị trí có li độ là x = 52 cm với vận tốc là v = 10π2 cm/s. Phương trình dao động của vật là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Ta có: ω=2πT=2πrad/s

Có: A=x2+v2ω2=522+10π222π2=10cm

Tại t = 2,5 s có: x>0v>0cosφ>0sinφ<0φ=π4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 1s. Lúc t = 2,5s, vật nặng đi qua vị trí có li độ là x = 5 căn 2 cm với vận tốc là v = 10π của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button