Một ống dây dài 12π cm, có 1200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với trục ống dây có độ lớn B1 = 3.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là 1 A. Cảm ứng t

Câu hỏi:

Một ống dây dài 12π cm, có 1200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với trục ống dây có độ lớn B1 = 3.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là 1 A. Cảm ứng từ tại 1 điểm bên trong ống dây có độ lớn là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một ống dây dài 12π cm, có 1200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với trục ống dây có độ lớn B1 = 3.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là 1 A. Cảm ứng t


Một ống dây dài 12π cm, có 1200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với trục ống dây có độ lớn B1 = 3.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là 1 A. Cảm ứng từ tại 1 điểm bên trong ống dây có độ lớn là: 	A. 5.10-3T.	B. 3.10-3T.	C. 4.10-3T.	D. 7.10-3T. (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một ống dây dài 12π cm, có 1200 vòng dây, đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với trục ống dây có độ lớn B1 = 3.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây là 1 A. Cảm ứng t của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button