Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý

Câu hỏi:

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép (một quý bằng 3 tháng). Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được tính từ lần gửi ban đầu đến thời điểm sau khi gửi thêm 1 năm, gần nhất với kết quả nào sau đây?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý


Đáp án C

Phương pháp:

Công thức lãi kép, không kỳ hạn: ({A_n} = M{left( {1 + r% } right)^n})

Với: ({A_n}) là số tiền nhận được sau tháng thứ n,

      M là số tiền gửi ban đầu,

n là thời gian gửi tiền (tháng),

      r là lãi suất định kì (%).

Cách giải:

Số tiền người đó nhận được sau 6 tháng đầu là: (100.{left( {1 + 2% } right)^2} = 104,04) (triệu)

Số tiền người đó nhận được sau 1 năm là: (left( {104,04 + 100} right).{left( {1 + 2% } right)^2} approx 212,7) (triệu)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button