Một người dùng một cái ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) có bán kính là 3cm để múc nước đổ

Câu hỏi:

Một người dùng một cái ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) có bán kính là 3cm để múc nước đổ vào một cái thùng hình trụ chiều cao 10cm và bán kính đáy bằng 6cm. Hỏi người ấy sau bao nhiêu lần đổ thì nước đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ, nước trong ca luôn đầy.)

Một người dùng một cái ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) có bán kính là 3cm để múc nước đổ  (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

+) Tính thể tích của cái vá.

+) Tính thể tích của cái thùng hình trụ.

Cách giải:

Thể tích của các vá là (V = frac{1}{2}.frac{4}{3}pi {.3^3} = 18pi left( {c{m^3}} right))

Thể tích của cái thùng hình trụ là (V’ = pi {6^2}.10 = 360pi left( {c{m^3}} right))

Vậy số lần đổ nước là (frac{{V’}}{V} = frac{{360pi }}{{18pi }} = 20) (lần)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một người dùng một cái ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) có bán kính là 3cm để múc nước đổ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button