Một nam châm vĩnh cữu không tác dụng lực lên A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ B. điện tích không chuyển động C. điện tích chuyển động D. thanh sắt đã bị nhiễm từ

Câu hỏi:

Một nam châm vĩnh cữu không tác dụng lực lên

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một nam châm vĩnh cữu không tác dụng lực lên A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ B. điện tích không chuyển động C. điện tích chuyển động D. thanh sắt đã bị nhiễm từ


Một nam châm vĩnh cữu không tác dụng lực lên điện tích không chuyển động ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một nam châm vĩnh cữu không tác dụng lực lên A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ B. điện tích không chuyển động C. điện tích chuyển động D. thanh sắt đã bị nhiễm từ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button