Một mặt cầu (S) cắt mặt phẳng kính của nó theo đường tròn có bán kính là 5. Diện tích mặt cầu (S) là

Câu hỏi:

Một mặt cầu (left( S right)) cắt mặt phẳng kính của nó theo đường tròn có bán kính là 5. Diện tích mặt cầu (S) là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Diện tích mặt cầu: (S = 4pi {R^2})

Cách giải:

Bán kính mặt cầu là: (R = 5)

Diện tích mặt cầu: (S = 4pi {R^2} = 4pi {.5^2} = 100pi )

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một mặt cầu (S) cắt mặt phẳng kính của nó theo đường tròn có bán kính là 5. Diện tích mặt cầu (S) là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button