Một lượng chất sau đây tương đương bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử? a) 1,2044 . 1022 phân tử Fe2O3; b) 7,5275 . 1024 nguyên tử Mg.

Câu hỏi:

Một lượng chất sau đây tương đương bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử?

a) 1,2044 . 1022 phân tử Fe2O3;

Bạn đang xem: Một lượng chất sau đây tương đương bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử? a) 1,2044 . 1022 phân tử Fe2O3; b) 7,5275 . 1024 nguyên tử Mg.

b) 7,5275 . 1024 nguyên tử Mg.

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có mol là lượng chất có chứa NA (6,022 × 1023) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Vậy:

a) 1,2044 . 1022 phân tử Fe2O3 tương đương với

1,2044 . 10226,022.1023=0,02

mol phân tử Fe2O3.

b) 7,5275 . 1024 nguyên tử Mg tương đương với

7,5275 . 10246,022.1023=12,5

mol nguyên tử Mg.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một lượng chất sau đây tương đương bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử? a) 1,2044 . 1022 phân tử Fe2O3; b) 7,5275 . 1024 nguyên tử Mg. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button