Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định quả to

Câu hỏi:

Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định quả to; Các alen đột biến đều là alen lặn, trong đó a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định quả nhỏ. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

Bạn đang xem: Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định quả to

II. Trong số các thể đột biến có 19 kiểu gen.

III. Có tổng số 4 kiểu gen quy định kiểu hình cây thấp, hoa đỏ, quả to.

IV. Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: C

Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III, IV.

– I sai vì số kiểu gen đột biến = 33 – 1 = 26 kiểu gen.

– II đúng vì số kiểu gen đột biến = 33 – 23 = 27 – 8 = 19 kiểu gen.

– III đúng vì kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, quả to có kiểu gen aaB-D- có 4 kiểu gen.

– IV đúng vì đột biến về 2 tính trạng 6 kiểu gen.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định quả to của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button