Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đội viên khoảng từ 100 đến 150?

Câu hỏi:

Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đội viên khoảng từ 100 đến 150?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đội viên khoảng từ 100 đến 150?


Gọi số đội viên là a. 

Ta có: a chia 2, 3, 4, 5 đểu dư 1 => a − 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5 

=> a − 1

BC(2, 3, 4, 5).

Mà BCNN(2, 3, 4, 5) = 60 

=> a − 1

B(60) = {0; 60; 120; 180; 240; …}

 Vì a − 1 thuộc khoảng 100 đến 150

=> a − 1 = 120

=> a = 121

Vậy liên đội đó có 121 đội viên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đội viên khoảng từ 100 đến 150? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button