Một khung dây tròn bán kính 30 cm có N vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có độ lớn 6,28.10-6T. Giá trị đúng của N là: A. 15. B. 10. C.

Câu hỏi:

Một khung dây tròn bán kính 30 cm có N vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có độ lớn 6,28.10-6T. Giá trị đúng của N là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một khung dây tròn bán kính 30 cm có N vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có độ lớn 6,28.10-6T. Giá trị đúng của N là: A. 15. B. 10. C.


Áp dụng: B = N.2π.10-7.IR hay 6,28.10-6 = N.2π.10-7.0,30,3 = 10 ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một khung dây tròn bán kính 30 cm có N vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có độ lớn 6,28.10-6T. Giá trị đúng của N là: A. 15. B. 10. C. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button