Một khu chung cư có 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành ra 15 tầng để ở, mỗi tầng có 12 căn

Câu hỏi:

Một khu chung cư có 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành ra 15 tầng để ở, mỗi tầng có 12 căn hộ. Hỏi khu chung cư này có bao nhiêu căn hộ để ở?

Một khu chung cư có 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành ra 15 tầng để ở, mỗi tầng có 12 căn (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một khu chung cư có 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành ra 15 tầng để ở, mỗi tầng có 12 căn


Khu chung cư này có số căn hộ để ở là:

4 × 15 × 12 = (4 × 15) × 12 = 60 × 12 = 720 (kg)

Đáp số: 720 kg

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một khu chung cư có 4 tòa nhà, mỗi tòa nhà dành ra 15 tầng để ở, mỗi tầng có 12 căn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button