Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0 cos( 8pit +pi/3) thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động riêng của hệ phải là

Câu hỏi:

Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn

Fn=F0cos8πt+π3

thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động riêng của hệ phải là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ:

f=ω2π=4Hz

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0 cos( 8pit +pi/3) thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động riêng của hệ phải là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button