Một hạt proton chuyển động với vận tốc vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì: A. động năng của proton tăng. B. vận tốc của proton tăng C. hướng chuyển động củ

Câu hỏi:

Một hạt proton chuyển động với vận tốc v0 vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một hạt proton chuyển động với vận tốc vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì: A. động năng của proton tăng. B. vận tốc của proton tăng C. hướng chuyển động củ


Một hạt proton chuyển động với vận tốc v0 vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì fL = 0 →hướng chuyển động của proton không đổi ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một hạt proton chuyển động với vận tốc vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì: A. động năng của proton tăng. B. vận tốc của proton tăng C. hướng chuyển động củ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button