Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10^-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều E có phương nằm ngang và có cường độ E = 1000 V/m. Cho g = 10 m/s2; góc lệch của dây treo so với

Câu hỏi:

Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 106 g nằm cân bằng trong điện trường đều Ecó phương nằm ngang và có cường độ E = 1000 V/m. Cho g = 10 m/s2; góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 300 .Tính điện tích hạt bụi?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10^-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều E có phương nằm ngang và có cường độ E = 1000 V/m. Cho g = 10 m/s2; góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 300 .Tính điện tích hạt bụi? (ảnh 1)

Theo hình vẽ ta có:

tan300=FdP=qEmgq=mgtan300E=106.103.10.tan3001000=13.1011C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10^-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều E có phương nằm ngang và có cường độ E = 1000 V/m. Cho g = 10 m/s2; góc lệch của dây treo so với của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button