Một đoạn AND có chiều dài 81600Ao thực hiện nhân đôi đồng thời ở 6 đơn vị t

Câu hỏi:

Một đoạn AND có chiều dài 81600Ao thực hiện nhân đôi đồng thời ở 6 đơn vị tái bản khác nhau, biết chiều dài mỗi đoạn Okazaki là 1000 nu. Số đoạn ARN mồi là?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một đoạn AND có chiều dài 81600Ao thực hiện nhân đôi đồng thời ở 6 đơn vị t của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button