Một điện tích -1 pi C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là A. 9000 V/m, hướng ra xa nó. B. 9000 V/m, hướng về phía nó. C. , hướng ra xa

Câu hỏi:

Một điện tích

1μC

đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một điện tích -1 pi C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là A. 9000 V/m, hướng ra xa nó. B. 9000 V/m, hướng về phía nó. C. , hướng ra xa


Đáp án đúng: B

Cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra:

E=kQεr2=9.109.10612=9000V/m

Do q < 0  nên vecto cường độ điện trường hướng về phía nó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một điện tích -1 pi C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là A. 9000 V/m, hướng ra xa nó. B. 9000 V/m, hướng về phía nó. C. , hướng ra xa của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button