Một dây dẫn tròn mang dòng điện 5 A, tại tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,1π μT. Nếu dòng điện trong vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là : A. 0,6π μT. B. 0,3π

Câu hỏi:

Một dây dẫn tròn mang dòng điện 5 A, tại tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,1π μT. Nếu dòng điện trong vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là :

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 5 A, tại tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,1π μT. Nếu dòng điện trong vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là : A. 0,6π μT. B. 0,3π


Áp dụng: B = 2π.10-7.IR → B2B1 = I2I1 = I1+10I1 hay B20,1π = 155 ð B2 = 0,3π μT ►B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 5 A, tại tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,1π μT. Nếu dòng điện trong vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là : A. 0,6π μT. B. 0,3π của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button