Một dây dẫn thẳng dài đặt trong từ trường đều có B = 10-3 T. Dây dẫn dài ℓ = 10 cm đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ và chịu lực từ là F = 10-2 N. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:

Câu hỏi:

Một dây dẫn thẳng dài đặt trong từ trường đều có B = 10-3 T. Dây dẫn dài ℓ = 10 cm đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ và chịu lực từ là F = 10-2 N. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong từ trường đều có B = 10-3 T. Dây dẫn dài ℓ = 10 cm đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ và chịu lực từ là F = 10-2 N. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:


F = B.I.ℓ.sinα → 10-2 = 10-3.I.0,1.sin900 Þ I = 100 A ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong từ trường đều có B = 10-3 T. Dây dẫn dài ℓ = 10 cm đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ và chịu lực từ là F = 10-2 N. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button