Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg

Câu hỏi:

Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg gạo nếp với giá 25 000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg


Cửa hàng đó thu được số tiền là:

18 000 × 40 + 25 000 × 35 = 720 000 + 875 000 = 1 595 000 (đồng)

Đáp số: 1 595 000 đồng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button