Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f = 3,2Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực biến thiên tuần hoàn F1cos(6,2πt) N, F2cos(6,5πt) N, F3cos(6,8πt) N, F4 cos(6,1πt) N. V

Câu hỏi:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f = 3,2Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực biến thiên tuần hoàn F1cos(6,2πt) N, F2cos(6,5πt) N, F3cos(6,8πt) N, F4 cos(6,1πt) N. Vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Vật dao động cơ cưỡng  bức  với biên độ  lớn  nhất  khi  xảy  ra  hiện tượng  cộng hưởng khi:

fnl=f0fnlf0=0

*Đối với vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi: 

fnlf00

 (hiệu tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ tiến đến không)

Tần số góc dao động riêng của con lắc:

ω0=2πf0=2π.3,2=6,4πrad/s

Nhận thấy

ω=6,5π

 gần với

ω0

 nhất nên vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực F2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f = 3,2Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực biến thiên tuần hoàn F1cos(6,2πt) N, F2cos(6,5πt) N, F3cos(6,8πt) N, F4 cos(6,1πt) N. V của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button