Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(4πt + π/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = – 1 cm. A. 3 lần. B. 4 lần. C. 5 l

Câu hỏi:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(4πt + π/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = – 1 cm.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(4πt + π/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = – 1 cm. A. 3 lần. B. 4 lần. C. 5 l


Đáp án đúng: C

Tại thời điểm ban đầu:

t=0x=2cmv<0

Vì T = 0,5 s nên

1,25s=2T+T2

Trong khoảng thời gian 2T vật qua vị trí có li độ

x=1cm

 là 4 lần.

Trong khoảng thời gian

T2

 tiếp theo vật đi từ

x=2v<0

 đến

x=2v>0

 

vật qua vị trí x = – 1 thêm 1 lần nữa.

Do đó, trong 1,25 s vật qua x = – 1 (cm) 5 lần.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(4πt + π/3) (cm). Trong thời gian 1,25 s tính từ thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ x = – 1 cm. A. 3 lần. B. 4 lần. C. 5 l của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button