Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì A. chu kỳ dao động là 4 (s). B. chiều dài quỹ đạo là 4 cm. C. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm. D. t

Câu hỏi:

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì A. chu kỳ dao động là 4 (s). B. chiều dài quỹ đạo là 4 cm. C. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm. D. t


Đáp án đúng: C

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì  A. chu kỳ dao động là 4 (s).  B. chiều dài quỹ đạo là 4 cm.  C. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm.  D. tốc độ khi qua vị trí cân bằng là 4 cm/s. (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm thì A. chu kỳ dao động là 4 (s). B. chiều dài quỹ đạo là 4 cm. C. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm. D. t của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button