Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s^2. Tốc độ dài của một điểm trên cánh quạt và cách trục quay của cánh quạt một đoạn 15 cm là A. 22,4 m/s. B. 2240 m/s. C.

Câu hỏi:

Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/

s2

. Tốc độ dài của một điểm trên cánh quạt và cách trục quay của cánh quạt một đoạn 15 cm là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s^2. Tốc độ dài của một điểm trên cánh quạt và cách trục quay của cánh quạt một đoạn 15 cm là A. 22,4 m/s. B. 2240 m/s. C.


Đáp án đúng: C

Tốc độ dài của điểm trên cánh quạt cách trục quay 15 cm là:

v=ωr=112.0,15=16,8m/s

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s^2. Tốc độ dài của một điểm trên cánh quạt và cách trục quay của cánh quạt một đoạn 15 cm là A. 22,4 m/s. B. 2240 m/s. C. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button