Mỗi mật khẩu máy tính gồm 6 kí tự, mỗi kí tự hoặc là một chữa cái hoặc là một

Câu hỏi:

Mỗi mật khẩu máy tính gồm 6 kí tự, mỗi kí tự hoặc là một chữa cái hoặc là một chữ số và mật khẩu phải có ít nhất một chữ số. Hỏi lập được bao nhiêu mật khẩu?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Mỗi mật khẩu máy tính gồm 6 kí tự, mỗi kí tự hoặc là một chữa cái hoặc là một


Mỗi kí tự có 26 + 10 = 36 cách chọn.

Do đó chuỗi gồm 6 kí tự có 366 cách lập.

Số chuỗi 6 kí tự không có chữ số là 26^6

Vậy có tất cả 366 – 266 = 1867866560 mật khẩu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Mỗi mật khẩu máy tính gồm 6 kí tự, mỗi kí tự hoặc là một chữa cái hoặc là một của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button