Mở chương trình Kiran’s Typing Tutor, chọn nút lệnh Kids Typing và chọn bài học Colour để luyện gõ các từ chỉ màu sắc.

Câu hỏi:

Mở chương trình Kiran’s Typing Tutor, chọn nút lệnh Kids Typing và chọn bài học Colour để luyện gõ các từ chỉ màu sắc.

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Mở chương trình Kiran’s Typing Tutor, chọn nút lệnh Kids Typing và chọn bài học Colour để luyện gõ các từ chỉ màu sắc.

Bước 1. Mở phần mềm Krian’s Typing Tutor. Chọn nút lệnh Kids Typing trên màn hình chính

Bước 2. Trong mục Course, chọn bài học Colours.

Bước 3. Gõ màu sắc tương ứng theo phần mềm

Bước 4. Nháy chuột vào nút lệnh Close để về màn hình chính

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Mở chương trình Kiran’s Typing Tutor, chọn nút lệnh Kids Typing và chọn bài học Colour để luyện gõ các từ chỉ màu sắc. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button