Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây:

Câu hỏi:

Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây

Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây: (ảnh 1)

Cách 1: (5 + 3) × 10

Bạn đang xem: Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây:

Cách 2: (4 + 6) × 8

Em hãy thảo luận về hai cách tính trên.

Xem lời giải


Trả lời:


Cách 1: (5 + 3) × 10 = 8 × 10 = 80

Cách 2: (4 + 6) × 8 = 10 × 8 = 80

Hai cách tính này đều có kết quả là 80 viên gạch, chỉ khác về chiều đếm viên gạch là theo hàng dọc hay theo hàng ngang.

Cách 1 là đếm viên gạch theo chiều dọc. Trong một cột dọc có 5 viên gạch đỏ và 3 viên gạch xanh. Có tất cả 10 cột như thế nên ta có phép tính:

(5 + 3) × 10

Cách 2 là đến viên gạch theo hàng ngang. Trong một hàng ngang có 4 viên gạch ở mặt tường bên trái và 6 viên gạch ở mặt tường bên phải. Có tất cả 8 hàng ngang như thế nên ta có phép tính:

(4 + 6) × 8

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Minh đã giúp bác Phú tính số viên gạch ốp tường bếp theo hai cách dưới đây: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button