Luyện gõ 10 ngón các kí tự trên của hàng phím số trong mục Typing Practice.

Câu hỏi:

Luyện gõ 10 ngón các kí tự trên của hàng phím số trong mục Typing Practice.

Xem lời giải


Trả lời:


Hướng dẫn

Bạn đang xem: Luyện gõ 10 ngón các kí tự trên của hàng phím số trong mục Typing Practice.

Bước 1. Chọn nút lệnh Typing Practice trên màn hình chính

Bước 2. Trong mục Course, chọn bài học MumeriKeys-Qwerty

Bước 3. Chọn các bài luyện tập nhỏ từ 31 để luyện tập gõ các kí tự của hàng phím số.

Media VietJack

Bước 4. Nháy chuột vào nút lệnh Close để về màn hình chính. Nháy chuột vào nút lệnh Exit để thoát khỏi phần mềm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Luyện gõ 10 ngón các kí tự trên của hàng phím số trong mục Typing Practice. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button