Lực từ do từ trường đều B = 4.10-3T tác dụng lên dòng điện I = 5A, dài ℓ = 20 cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là A. 2.10-3 N B. 5.10-4 N C. π.10-4 N D. 2π.10-4 N

Câu hỏi:

Lực từ do từ trường đều B = 4.10-3T tác dụng lên dòng điện I = 5A, dài ℓ = 20 cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Lực từ do từ trường đều B = 4.10-3T tác dụng lên dòng điện I = 5A, dài ℓ = 20 cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là A. 2.10-3 N B. 5.10-4 N C. π.10-4 N D. 2π.10-4 N


Áp dụng: F = B.I.ℓ.sinα = 4.10-3.5.0,2.sin1500 = 2.10-3 N ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Lực từ do từ trường đều B = 4.10-3T tác dụng lên dòng điện I = 5A, dài ℓ = 20 cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là A. 2.10-3 N B. 5.10-4 N C. π.10-4 N D. 2π.10-4 N của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button