Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa A. từ trường và điện tích đứng yên. B. hai điện tích chuyển động. C. một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động. D. từ trường và điện tích ch

Câu hỏi:

Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa A. từ trường và điện tích đứng yên. B. hai điện tích chuyển động. C. một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động. D. từ trường và điện tích ch


Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa từ trường và điện tích chuyển động ► D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa A. từ trường và điện tích đứng yên. B. hai điện tích chuyển động. C. một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động. D. từ trường và điện tích ch của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button