Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa như thế nào A. Gán giá trị 1 cho biến X

Câu hỏi:

Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa như thế nào A. Gán giá trị 1 cho biến X


Đáp án đúng là: C.

Giải thích

Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa là tăng giá trị biến X lên 1 đơn vị, kết quả gán lại cho biến X.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa như thế nào A. Gán giá trị 1 cho biến X của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button