Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì A. Lực điện của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó B. Vì một lí do chưa biết C. Từ trường của Trái

Câu hỏi:

Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì A. Lực điện của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó B. Vì một lí do chưa biết C. Từ trường của Trái


Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì từ trường của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì A. Lực điện của Trái đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó B. Vì một lí do chưa biết C. Từ trường của Trái của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button