Kiểu xâu là gì Dữ liệu kiểu xâu là dãy các kí tự.

Câu hỏi:

Kiểu xâu là gì?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Kiểu xâu là gì Dữ liệu kiểu xâu là dãy các kí tự.


– Dữ liệu kiểu xâu là dãy các kí tự.

– Một xâu là một dãy các kí tự (trong bảng mã ASCII), có thể coi xâu như một mảng một chiều mà mỗi phần tử là một kí tự. Số lượng kí tự trong một xâu được gọi là độ dài của xâu. Xâu có độ dài bằng 0 là xâu rỗng.

Các ngôn ngữ lập trình đều có quy tắc, cách thức cho phép xác định:

· Tên kiểu xâu;

· Cách khai báo biến kiểu xâu;

· Số lượng kí tự của xâu;

· Các thao tác với xâu;

· Cách tham chiếu tới phần tử xâu.

– Biểu thức gồm các toán hạng là biến xâu, biến kí tự hoặc hằng xâu được gọi là biểu thức xâu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kiểu xâu là gì Dữ liệu kiểu xâu là dãy các kí tự. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button