Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỷ lệ A. 1/3B. 2/3C. 1/6.D. 3/4.

Câu hỏi:

Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỷ lệ

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỷ lệ A. 1/3B. 2/3C. 1/6.D. 3/4. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button