Tổng hợp

Kí tự chữ nhỏ, ký tự số nhỏ FF

Ký tự đặc biệt có khá nhiều kiểu ký tự từ chữ, số, thậm chí hình ảnh cũng có nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng cho tên nhân vật hoặc sử dụng trong nội dung chat.

Một số ký tự đặc biệt giờ đã được phân loại riêng thành những loại kí tự đặc biệt như kí tự đặc biệt mặt quỷ, ký tự quả táo, ký tự khoảng trống…

Một số ký tự đặc biệt số nhỏ cũng được nhiều người ghép vào tên để gây chú ý. Bạn có thể ghép nhiều kí tự đặc biệt vào thành một cái tên và sử dụng thêm những con số hoặc chữ nhỏ bên cạnh. Ví dụ như ghi năm sinh vào tên, nó có thể gây chú ý với những người chơi xung quanh.

Bạn đang xem: Kí tự chữ nhỏ, ký tự số nhỏ FF

Bạn có thể lấy những ký tự đặc biệt chữ nhỏ, ký tự đặc biệt số nhỏ để ghép vào tên qua danh sách ký tự đặc biệt nhỏ dưới đây.

Ký tự đặc biệt chữ nhỏ, ký tự đặc biệt số nhỏ

Ký tự số nhỏ

Kí tự đặc biệt số nhỏ trên đầu:

⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Kí tự đặc biệt số nhỏ ở dưới:

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉

Ký tự toán học nhỏ trên đầu:

⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ 

Ký tự toán học nhỏ ở dưới:

₊ ₋ ₌ ₍ ₎

Ký tự chữ nhỏ:

ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ	ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ

Ký tự chữ viết hoa:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Năm sinh có sẵn với số nhỏ

quantrimang

  • Sinh năm 1999: ¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
  • Sinh năm 2000: ²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
  • Sinh năm 2001: ²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
  • Sinh năm 2002: ²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
  • Sinh năm 2003: ²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
  • Sinh năm 2004: ²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
  • Sinh năm 2005: ²⁰⁰⁵ – ²ᵏ⁵ – ₂₀₀₅ – ₂ₖ₅
  • Sinh năm 2006: ²⁰⁰⁶ – ²ᵏ⁶ – ₂₀₀₆ – ₂ₖ₆

Bạn có thể sao chép năm sinh ở trên đây, các con số nhỏ trên đây về và ghép thêm vào tên được tạo bằng ký tự đặc biệt để thêm ấn tượng.

Xem thêm:

Đăng bởi: THCS Thành Công

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!