Khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có độ dài đoạn AB’ = 2a. Thể tích của khối đó là A. 2 căn bậc hai 2

Câu hỏi:

Khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có độ dài đoạn (AB’ = 2a). Thể tích của khối đó là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có độ dài đoạn AB' = 2a. Thể tích của khối đó là A. 2 căn bậc hai 2 (ảnh 1)

Phương pháp:

Thể tích khối lập phương có các cạnh đều bằng a là: (V = {a^3})

Cách giải:

ABB’A’ là hình vuông có (AB’ = 2a)

( Rightarrow AB = frac{{AB’}}{{sqrt 2 }} = frac{{2a}}{{sqrt 2 }} = asqrt 2 )

Thể tích của khối đó là: (V = {left( {asqrt 2 } right)^3} = 2sqrt 2 {a^3})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có độ dài đoạn AB’ = 2a. Thể tích của khối đó là A. 2 căn bậc hai 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button