Khi x,y thay đổi, thể tích khối chóp S.ABC có giá trị lớn nhất là

Câu hỏi:

Cho x, y là các số thực dương. Xét các hình chóp SA=x, BC=y, các cạnh còn lại đều bằng 1. Khi x,y thay đổi, thể tích khối chóp S.ABC có giá trị lớn nhất là

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Media VietJack
Do SB=SC=AB=AC=1 nên các tam giác SBC và ABC là tam giác cân.
Gọi M là trung điểm BC, khi đó ta có BCSMBCAMBCSAM.
ABCSAM
Kẻ SHAM, khi đó SHABC.
Ta có AM=1y24SΔABC=12AMBC=121y24y
Gọi N là trung điểm SA. Tam giác SMA cân tại M nên MN là đường cao và MN=AM2AN2=1y24x24.
Ta có MN.SA=AH.AM nên AH=MN.SAAM=x4x2y24y2.
Vậy VS.ABC=13SHSΔABC=13x4x2y24y2121y24y
.
Dấu “=” xảy ra khi x=y=23

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khi x,y thay đổi, thể tích khối chóp S.ABC có giá trị lớn nhất là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button