Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai? A. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian. B. Biên độ dao động tắt dần giảm dần đều theo thời gian. C. Nguyên nhân tắt dần da

Câu hỏi:

Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai? A. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian. B. Biên độ dao động tắt dần giảm dần đều theo thời gian. C. Nguyên nhân tắt dần da


Đáp án đúng: B

B sai vì biên độ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai? A. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian. B. Biên độ dao động tắt dần giảm dần đều theo thời gian. C. Nguyên nhân tắt dần da của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button